جزوه آزمون وکالت
حقوق جزا

مساحقه چیست و چه مجازاتی دارد؟

مساحقه چیست و چه مجازاتی دارد؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع مساحقه و حد آن پرداخته شده است. مساحقه به عنوان یکی از جرایم جنسی و در تقابل با «عفت جنسی» است که در فقه اسلامی و هم راستا با آن در قانون ایران جرم انگاری شده است. در تعریف «سحق» آمده است (وطی زن با زن دیگر است) چون فاعل و مفعول هر دو زن هستند، این عمل را نسبت به طرفین مساحقه گویند. نظریه مشهور در میان فقهای شیعه این است که مساحقه از جرایم مستوجب حد و کیفر آن صد تازیانه است. همچنین باید گفت که با توجه به تعریف مساحقه که تنها میان دو انسان مونث قابل تحقق است، این جرم از جرایم اختصاصی زنان محسوب می شود. بنابراین چنانچه محرز شود یکی از طرفین خنثی یا دو جنسی بوده است، نمی توان رفتار ارتکابی را مساحقه تلقی نمود؛ زیرا به خنثی مونث اطلاق نمی شود.

به موجب ماده 238 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «مساحقه عبارت است از این که انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی هم جنس خود قرار دهد». مطابق تعریف این ماده باید گفت که رفتارهایی از قبیل ملاعبه زنی با اندام تناسلی زن دیگر توسط دست یا سایر اعضای بدن، مساحقه محسوب نمی شود بلکه مساحقه فقط آن است که زنی اندام تناسلی خود را بر روی اندام تناسلی زنی دیگر قرار دهد.

بیشتر بخوانید:

زنا چیست و چه مجازاتی دارد؟

بیشتر بخوانید

لازم به ذکر است با توجه به عبارت «انسان مونث» در متن ماده باید گفت که بالغ یا غیر بالغ بودن مرتکبان مونث تاثیری در تحقق جرم مساحقه ندارد، بلکه شرط تحقق این جرم صرفاً مونت بودن طرفین بدون لحاظ بلوغ است؛ اگر چه طفل مبری از مسئولیت کیفری است.

حد مساحقه چیست؟

مساحقه چیست و چه مجازاتی دارد؟ – به موجب ماده 239 قانون مجازات اسلامی: «حد مساحقه صد ضربه شلاق است». اطلاق موجود در این ماده بیان کننده یکسان بودن حد مساحقه نسبت به مرتکبان، بدون توجه به وضعیت و شرایط آنها نظیر احصان و سن است.

همچنین به موجب ماده 240 قانون مذکور: «در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست». از قسمت اخیر این ماده که مقرر نموده است: «… فرقی بین عنف و غیر عنف نیست»، نباید استنباط نمود که اگر مفعول به انجام مساحقه اکراه یا اجبار شده باشد، باز هم مشمول حد می شود؛ زیرا بدیهی است که مطابق ماده 140 همین قانون در این فرض مفعول مبرا از مسئولیت کیفری است و چنین برداشتی از ماده مخالف روح قانون است.

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا