جزوه آزمون وکالت
راهنمای نگارش متون حقوقی

نمونه قرار استماع شهادت شهود

نمونه قرار استماع شهادت شهود – در این مطلب از سایت حقوق گستر یک نمونه قرار استماع شهادت شهود جهت آشنایی کاربران محترم با محتوای آن قرار گرفته است. به موجب ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی: «در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد». همچنین به موجب ماده 232 همین قانون «هریک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند». در همین خصوص باید گفت که «دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه هایی که گواهی نداده اند استماع می کند و بعد از ادای گواهی می تواند از گواه ها مجتمعاً تحقیق نماید» (ماده 235 قانون مذکور).

لازم به ذکر است که قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد (ماده 236 همین قانون). همچنین به موجب تبصره ماده مذکور، در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

به تاریخ …………. در وقت فوق العاده شعبه ……….. دادگاه عمومی …………. به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل ، و پرونده کلاسه ……………… تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید .

(( قرار دادگاه ))

بیشتر بخوانید

در خصوص دعوی آقای / خانم …………. ( خواهان ) به طرفیت آقای / خانم …….. ( خوانده ) به خواسته ……… دادگاه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه گردید خواهان ( با خوانده ) به گواهی گواهان استفاده نموده اند و چون استماع گواهی ( شهادت ) در تصمیم گیری نهایی دادگاه موثر است، لذا به استناد مواد 229 الی 249 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار استماع گواهی گواهان صادر و اعلام می نماید. مقرر است دفتر ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین به خواهان ( یا خوانده ) تذکر داده شود که گواهان ذیل برگ استشهادیه را در جلسه دادگاه با در دست داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت شناسایی معتبر معرفی نمایند .

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی ……….

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر
پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا