دانشکده حقوق

معانی لغات قانون مدنی شماره 3

معانی لغات قانون مدنی شماره 3 – با توجه به درخواست کاربران سایت حقوق گستر بر آن شدیم تا معانی لغات دشوار قانون مدنی را علاوه بر مطلب ترمینولوژی حقوقی برای استفاده کاربران قرار دهیم.

مطالعه معانی لغات قانون مدنی شماره 1

مطالعه معانی لغات قانون مدنی شماره 2

بیشتر بخوانید

ماده۱۲۶- صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.

غرفه: اتاق طبقه بالا یا بالا خانه را در هر عمارت غرفه می گویند.

ماده۱۳۰- کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

خروجی: یعنی قسمتی از بعض اتاق ها که بیرون از حدود سایر قسمت های بنا است و نیز قسمتی بیرون جسته از بنا

ماده۱۳۱- اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عَطف کند و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می شود.

عطف : یعنی تا کردن ، خم دادن چوب و غیر آن و برگردانیدن چوب و جز آن

ماده۱۳۳- کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

روزنه : یعنی منفذ و سوراخ و منظور از شبکه ، پنجره و روزنه ای است که مانند تور ماهیگیری سوراخ سوراخ باشد

ماده۱۳۵ – درخت و حُفَیرِه و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

حُفَیرِه: گودال کوچک

ماده۱۳۷- حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گَز و برای زراعت (۳۰) گز است .

گَز معادل زرع  برابر با ۱۶ گره و امروزه مساوی یک متر ( صد سانتی متر ) است

ماده 138- حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رِخوِه

رِخوِه: زمین سست

معانی لغات قانون مدنی شماره 3

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا