جزوه آزمون وکالت
دانشکده حقوق

ترمینولوژی حقوقی شماره 4

ترمینولوژی حقوقی شماره 4 – در این مطلب و مطالب مشابه آن معانی اصطلاحات و لغات کاربردی رشته حقوق برای استفاده کاربران سایت حقوق گستر قرار گرفته است.

قبلا شماره ۱ تا ۱۵ در مطلب مربوط به ترمینولوژی حقوقی شماره ۱ آورده شده است. 

46- اکل مال بباطل: عبارت است از اینکه مال کسی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شود یا در اختیار او قرار گیرد در فقه این امر را تحت اصطلاح (اکل مال بباطل) بیان می کنند. در اصطلاح جدید از همین معنی تعبیر «دارا شدن بدون جهت» و گاهی تعبیر به دارا شدن غیرعادلانه شده است.

47- آگهی تحدیدی: یا اگهی ماده 14 قانون ثبت 1310 اعلانی است که به موجب آن مالک و مجاوران مالک معین برای تعیین دقیق حدود ملک یا املاک معین برای وقت معینی دعوت شوند.

شماره ۱۶ تا ۳۰ در مطلب مربوط به ترمینولوژی حقوقی شماره ۲ آورده شده است توصیه می شود این مطلب را نیز بخوانید.

48- آگهی ماده 10 قانون ثبت: به موجب آن قبل از اقدام به ثبت عمومی (اجباری) هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقع در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در روزنامه به اطلاع همگان می رسد.

49- آگهی ماده 9 قانون ثبت: به موجب آن وزارت عدلیه (قوه قضاییه) حوزه هر اداره یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت اجباری کلیه اموال غیرمنقول در هر ناحیه اقدام می کند.

50- آگهی نوبتی: یا آگهی ماده 11 قانون ثبت که به موجب آن در دو نوبت و به فاصله سی روز منتشر می شود.

51- اَماره: هرچیزی که: 1- جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شی مورد تصرف می کند. 2- کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد. 3- قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد (مانند ماده 35 قانون مدنی). چنین چیزی را اصطلاحاً اَماره می گویند.

شماره 31 تا 45 در مطلب مربوط به ترمینولوژی حقوقی شماره 3 برای شما آماده شده است.

52- اَماره قانونی: اماره ای است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد مانند اماره مذکور در ماده 35 قانون مدنی.

53- اَماره قضایی: عبارت است از اوضاع و احوالی که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند و آن در صورتی حجت است که قوی و موجه باشد (ماده 1324 قانون مدنی).

54- امانت: 1- مال مورد ودیعه را گویند. 2- به هر مالی که به وسیله یکی از عقود امانی و یا به حکم قانون به صورت امانت در ید کسی باشد مانند مال مورد مضاربه که در دست مضارب امانت است.

55- امانت شرعی: هرگاه شخصی به اذن قانون مال غیر را برای حفاظت و نگهداری تحت تصرف خود قرار دهد این امانت را امانت شرعیه و امانت قانونی (در مقابل امانتی که از طریق توافق مالک و امین به عمل آمد است و به آن امانت مالکانه گفته می شود)‌ نامیده اند.

ترمینولوژی حقوقی شماره 4

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا