جزوه آزمون وکالت
حقوق مدنی

معاوضه چیست و چه شرایطی دارد؟

معاوضه چیست و چه شرایطی دارد؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع معاوضه پرداخته شده است. مطابق ماده ۴۶۴ قانون مدنی: «معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد». به طوری که از ماده مزبور استفاده می شود، چیزی که می تواند بیع را از معاوضه جدا کند اساسا قصد طرفین است. به طوری که در مبادله یک کتاب، هرگاه قصد طرفین این باشد که یکی از این دو، مبیع و دیگری ثمن باشد آن مبادله بیع خواهد بود، ولی هرگاه قصد ایشان این امر نباشد آن معامله معاوضه است. لازم به ذکر است که در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

بیشتر بخوانید:

جعاله چیست و چه شرایطی دارد؟

شرایط عقد معاوضه

در عقد معاوضه مانند هر عقد، طرفین باید دارای قصد و انشاء و رضا به معامله باشند. در صورت فقدان قصد انشاء در یکی از طرفین عقد معاوضه باطل و در صورت راضی نبودن یکی از ایشان، معاوضه غیرنافذ خواهد بود. اهلیت طرفین نیز برای اعتبار معاوضه ضروری است. در صورتی که یکی از ایشان مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد عقد معاوضه باطل و هرگاه یکی از ایشان سفیه یا صغیر باشد، معاوضه غیرنافذ خواهد بود که پس از تنفیذ آن به وسیله سرپرست ایشان یا خود ایشان ، پس از دست یافتن به رشد نافذ می شود. همچنین جهت عقد معاوضه نیز باید مشروع باشد و هرگاه غیرمشروع باشد و هنگام معامله مورد تصریح قرارگیرد، عقد باطل است. مورد عقد معاوضه می تواند عین معین یا کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد. همچنین می تواند عمل  یا منفعت یا دین یا حق باشد.

معاوضه چیست و چه شرایطی دارد؟

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا