جزوه آزمون وکالت
دانشکده حقوق

سوالات آزمون وکالت 1395

سوالات آزمون وکالت 1395 – متن سوالات آزمون وکالت 1395 به صورت اختصاصی تایپ و در سایت حقوق گستر قرار گرفته است. کاربران محترم می توانند فایل کامل سوالات را در قالب  pdf در انتهای این مطلب دانلود نمایند. سوالات از سایت سازمان سنجش دریافت شده است. توجه داشته باشید که این مطلب از سایت حقوق گستر در سال ۱۴۰۰ بروز رسانی شده است.

دانلود کنید:

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۸

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۶

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۴

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۳

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۲

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۱

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۰

سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۹

سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۸

1. در صورتي كه هوشنگ حق انتفاع از ملك خود را به بهروز واگذار كند و سپس بدون اطلاع وي آن را به غير بفروشد، كدام مورد صحيح است؟
1) اعتبار معامله اي كه موضوع حق انتفاع است، منوط به اجازه بهروز است.
2) معامله صحيح است و بهروز فقط مي تواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نمايد.
3) خريدار درصورتي مي تواند از منافع بهره برداري كند كه قرارداد حق انتفاع، فسخ شود.
4) معامله صحيح است، ولي بهروز منحصراً درصورتي مي تواند از مال استفاده كند كه خريدار به ادامه تصرفات وي راضي باشد.

2. كدام مورد درخصوص توليت مال موقوفه، صحيح است؟
1) حاكم نمي تواند كسي را كه در ضمن عقد، متولي قرار داده شده است، عزل كند، ولي واقف درصورتي كه خيانت متولي ظاهر شود، حق عزل او را دارد .
2) چنانچه در ضمن تعيين متولي براي وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولي مي تواند وكيل بگيرد يا توليت را به ديگري تفويض كند.
3) درصورتي كه دو نفر به عنوان متولي تعيين شده باشند، درهرحال با فوت هر يك، حاكم شخصي را ضميمه خواهد كرد.
4) واقف مي تواند خود را متولي قرار داده و از منافع موقوفه، مبلغي به عنوان حق توليت براي خود تعيين كند.

3. كدام مورد زير، عقد خياري محسوب مي شود؟
1) واجد خيار تخلف شرط باشد.
2) واجد خيار شرط باشد.
3) واجد يكي از خيارات مشترك باشد.
4) واجد يكي از خيارات مختص باشد

4. محمد اتومبيل متعلق به ثريا را كه براي تعمير در اختيار او بود، به مبلغ سيصد ميليون ريال به بهروز مي فروشد و سپس اتومبيل در يد خريدار، بر اثر سيل تلف مي شود. درصورت رد معامله، كدام مورد صحيح است؟
1) ثريا مي تواند براي مطالبه قيمت اتومبيل، فقط به بهروز مراجعه كند.
2) ثريا حق دارد قيمت اتومبيل را به نرخ روز، از محمد يا بهروز مطالبه كند.
3) با توجه به اينكه اتومبيل بر اثر سيل تلف شده است، ثريا فقط حق رجوع به محمد را دارد.
4) با توجه به اينكه اتومبيل بدون تقصير بهروز تلف شده است، ثريا فقط حق مطالبه سيصد ميليون ريال را از وي دارد

5. درخصوص ايرانياني كه تابعيت خارجي را تحصيل كنند، كدام مورد صحيح است؟
1) تابعيت ايراني آنان درهرحال زايل مي شود.
2) موظف هستند ظرف شش ماه، ترك تابعيت ايران كنند.
3) در صورت تأييد تابعيت خارجي توسط هيئت وزيران، تابعيت ايراني آنها زايل مي شود.
4) تابعيت ايراني آنها باقي است و جز وزارت، نمايندگي مجلس، عضويت در شوراي نگهبان و قضاوت، اشتغال به مشاغل دولتي ديگر بلامانع است.

6. درخصوص عدم ايفاي تعهدات از سوي متعهد در موعد تعيين شده در قرارداد، كدام مورد صحيح است؟
1) در تعهدات غيرپولي، متعهدله با انقضاي مدت، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد.
2) چنانچه تعهد پولي باشد، با انقضاي مدت، متعهدله حق مطالبه خسارت تأخير را دارد.
3) متعهدله نمي تواند مطالبه خسارت نمايد، مگر آنكه موعد سپري شده و اجراي تعهد مطالبه شود.
4) در كليه تعهدات متعهدله درصورتي مي تواند خسارت عدم انجام تعهد مطالبه كند كه متعهد، با وجود تمكن مالي از اجراي تعهد خودداري نمايد.

7. شركت در كدام يك از موارد زير، زايل مي شود؟
1) عدم امكان تقسيم به علت ضرري بودن
2) نقصان فاحش قيمت درصورت عدم تقسيم
3) تلف شدن بيش از نصف مال الشركه
4) از ماليت افتادن مال الشركه  / سوالات آزمون وکالت 1395 /

8. مطابق قواعد كلي قانون مدني، كدام يك از موارد زير، درخصوص عقد مضاربه، صحيح است؟
1) مضارب مي تواند با اخذ اجرت، اعمالي را كه عرفاً رجوع به اجير در آنها لازم است، شخصاً انجام دهد.
2) مضارب مي تواند به تشخيص خود، با سرمايه مالك و به منظور سودآوري بيشتر، با ديگري مضاربه كند.
3) مضارب، در صورت اطلاق عقد، حق هر نوع تجارتي را دارد.
4) مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.

9. شخصي مقدار معيني شكر را به ديگري مي فروشد و پس از تحويل، معلوم مي شود كه حين العقد معيوب بوده است. در كدام يك از موارد زير، خريدار در فسخ يا مطالبه ارش مخير است؟
1) چنانچه خريدار، مبيع را به ديگري هبه نموده باشد.
2) درصورتي كه به علت رطوبت انبار خريدار، مبيع از ماليت افتاده باشد.
3) چنانچه شكرهاي موردنظر، در كارگاه نبات سازي استفاده شده باشد.
4) چنانچه به واسطه عيب مزبور، كسر قيمتي در مبيع حاصل شده باشد.

10. تاجري با ارائه يك نمونه برنج هندي به خريدار، تمامي موجودي انبار خود را كه حاوي صد تن برنج است، مي فروشد، اما هنگام تسليم معلوم مي شود كه كالاي فروخته شده، فاقد اوصاف نمونه است. كدام ضمانت اجرايي، در دسترس خريدار خواهد بود؟
1) فقط حق فسخ معامله را دارد.
2) فقط حق مطالبه ارش را دارد.
3) مي تواند الزام فروشنده را به تسليم مبيع مطابق نمونه بخواهد.
4) حق دارد با قبول برنج هاي موجود در انبار، خسارت ناشي از عدم مطابقت كالا را مطالبه نمايد.

 

جهت دانلود فایل سوالات بر روی عبارت روبرو کلیک کنید: دانلود

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر
پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا