جزوه آزمون وکالت
دانشکده حقوق

ترمینولوژی حقوقی شماره 10

ترمینولوژی حقوقی شماره 10 – در این مطلب و مطالب مشابه آن معانی اصطلاحات و لغات کاربردی رشته حقوق برای استفاده کاربران سایت حقوق گستر قرار گرفته است.

شماره ۱ تا ۱۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی مطالعه کنید.

شماره ۱۶ تا ۳۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۲ مطالعه کنید.

شماره ۳۱ تا ۴۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۳ مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید

شماره ۴۶ تا ۵۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۴ مطالعه کنید.

شماره ۵۶ تا ۶۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۵ مطالعه کنید.

شماره ۶۶ تا ۷۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۶ مطالعه کنید.

 

116- بینه: تعداد شهودی که قانوناً شهادت آنها می تواند یک امر حقوقی (مدنی یا جزایی) را اثبات کند مثلا دعوایی که با شهادت دو شاهد مرد اثبات می شود مجموع دو شاهد را بینه گویند و گاه بینه چهار نفر می شود.

117- تامین خواسته: وثیقه و تضمینی که مدعی از اموال مدعی علیه قبل از صدور حکم به نفع خویش از طریق دادگاه می خواهد.

118- تامین دلیل: صورت برداری دادگاه (به تقاضای ذینفع) از دلائل اثبات قبل از حاجب به اثبات به منظور حفظ آن از زوال است و صورت جلسه ای که متضمن این امر است حکایت از اعتبار و صحت دلایل ثبت شده نمی کند بلکه آنها را به هر صورت که ملاحظه شده منعکس می کند و در صورت بروز دعوی و استناد به آن دلایل دادگاه باید به اعتبار دلایل رسیدگی کند.

119- تاجر: کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.

120- تبدیل تعهد: عبارت است از الغای یک تعهد به موجب تعهد دیگر که جای تعهد اول را می گیرد. تبدیل تعهد ممکن است به صورت تغییر مدیون یا بستانکار یا طلب باشد (مواد 292 و 293 قانون مدنی).

121- تبری از عیوب: شرطی از شروط ضمن عقد معاوضی است که به موجب آن ناقل عین مال مسئولیت خود را نسبت به عیوب موجود در مبیع (عیوبی که ظاهر نیست و احتمال وجود آنها در مبیع می رود) در مقابل طرف سلب می کند.

شماره ۷۶ تا ۹۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۷ مطالعه کنید.

شماره ۹۱ تا ۱۰۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۸ مطالعه کنید.

شماره 101 تا 115 اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره 9 مطالعه کنید.

122- تجاهر: مرادف علن است.

123- تحریر ترکه: یعنی تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.

124- تدلیس: اعمالی که موجب فریب طرف معامله شود (ماده 438 قانون مدنی).

125- ترصیف: پیوستگی منظم را در لغت ترصیف گویند چنان که دندان های پیوسته و منظم که پس و پیش نبوده و فاصله نداشته باشد حالت ترصیف را به وجود می آورند. ترمینولوژی حقوقی شماره 10

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا