جزوه آزمون وکالت
دانشکده حقوق

ترمینولوژی حقوقی شماره 13

ترمینولوژی حقوقی شماره 13 – در این مطلب و مطالب مشابه آن معانی اصطلاحات و لغات کاربردی رشته حقوق برای استفاده کاربران سایت حقوق گستر قرار گرفته است.

شماره ۱ تا ۱۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی مطالعه کنید.

شماره ۱۶ تا ۳۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۲ مطالعه کنید.

شماره ۳۱ تا ۴۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۳ مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید

شماره ۴۶ تا ۵۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۴ مطالعه کنید.

شماره ۵۶ تا ۶۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۵ مطالعه کنید.

شماره ۶۶ تا ۷۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۶ مطالعه کنید.

151- تقصیر: ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است. قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی نامند و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است.

152- تقصیر عمده: یا تقصیر سنگین تقصیری است که حتی شخص کم شعور هم مرتکب آن نمی شود. غیر از این را تقصیر سبک نامند.

153- تنفیذ: اجازه کردن عمل حقوقی غیرنافذ را گویند. مرادف اجازه و امضا استعمال می شود.

154- توابع مبیع: امور جزیی که در هنگام بیع غالبا ذکر نمی شود ولی عرف معامله اقتضا می کند که جزء مبیع باشد. مثلا کلید خانه جزء توابع مبیع است (اگر مورد معامله خانه باشد) ولی لوسترها و تلفن ها و تابلوهای مستقل از دیوارخانه جز توابع مبیع نیست.

155- توقف: در حقوق تجارت به معنی ورشکستگی استعمال می شود که عبارت است از توقف تاجر از تادیه وجوهی که بر عهده اوست.

156- تولیت: تصدی امور وقف را گویند.

157- تهاتر: یکی از اسباب سقوط تعهدات است (ماده 264 ق.م) که به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آنها فرق نمی کنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا اشیای مثلی و همجنس است به مقدار متساوی با یکدیگر به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می شوند.

158- ثالث: الف- کسی که طرف عقد نیست و قائم مقام هیچ یک از متعاقدین نمی باشد (مواد 231 و 488 قانون مدنی). ب- کسی که طرف عقد نیست هرچند که قائم مقام یکی از طرفین باشد (ماده 339 قانون مدنی). ج- بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوی.

شماره ۷۶ تا ۹۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۷ مطالعه کنید.

شماره ۹۱ تا ۱۰۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۸ مطالعه کنید.

شماره ۱۰۱ تا ۱۱۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۹ مطالعه کنید.

شماره ۱۱۶ تا ۱۲۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۱۰ مطالعه کنید.

شماره ۱۲۶ تا ۱۴۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۱۱ مطالعه کنید.

شماره 141 تا 150 اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره 12 مطالعه کنید.

159- ثلث: در لغت به معنی یک سوم چیزی را گویند و در اصطلاح به معنی یک سوم ترکه است که وصایای مالی موصی تا آن میزان بدون احتیاج به اذن و اجازه ورثه نافذ است.

160- ثمن: مالی که عوض مبیع در عقد بیع قرار می گیرد ثمن نامیده می شود. ثمن باید مال باشد و لازم نیست حتما پول باشد بلکه ممکن است عین یا کلی در ذمه باشد. ترمینولوژی حقوقی شماره 13

 

 

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا